Psiholog copiiMădălina-Valentina Iovu este logoped. A absolvit programul de studii universitare de licență în Psihopedagogie Specială la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației în anul 2013, precum și programele de master în Terapia logopedică în procesele de comunicare și Psihopedagogia școlii incluzive (ca șef de promoție) ale aceleiași universități în anul 2015. Mădălina are atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta profesională practicant în supervizare. Are experiență în recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).