Evaluare

  • instrumentele utilizate în evaluare trebuie să fie adaptate şi validate pe populaţia românească
  • testele psihologice trebuie aplicate doar în situaţia în care specialistul consideră că acest lucru este necesar
  • psihologul trebuie să obţină acordul în cunoştinţă de cauză al clientului atunci când aplică teste psihologice, iar în situaţia în care subiectul evaluat este minor, consimţământul pentru evaluare trebuie să fie acordat de către părinte sau tutore legal
  • informaţiile obţinute în urma testării psihologice rămân confidenţiale, cu excepţia situaţiilor în care evaluare psihologică este solicitată de instanţele de judecată sau de alte organe abilitate legal

 

Consiliere şi psihoterapie

  • În urma primelor şedinţe de psihoterapie (care au ca scop evaluarea), terapeutul este obligat să îl informeze pe client asupra planului terapeutic şi asupra duratei aproximative a intervenţiei
  • Toate aspectele discutate în timpul terapiei şi informaţiile personale pe care clientul le furnizează terapeutului sunt confidenţiale; terapeutul nu are dreptul să divulge aceste informaţii nimănui, cu excepţia situaţiilor în care organele abilitate legal solicită acest lucru