Pentru o bună desfăşurare a procesului terapeutic, nu doar specialistul are o serie de responsabilităţi, ci şi clientul. Printre aceste responsabilităţi se numără necesitatea de a se prezenta la sedinţele de psihoterapie în conformitate cu programul stabilit de comun acord cu psihologul, luându-şi angajamentul de a anunţa din timp atunci când nu poate fi prezent din motive obiective. În situaţia în care clientul este copil, multe dintre aceste responsabilităţi îi revin părintelui. Este necesar ca părintele să respecte indicaţiile oferite de specialist, astfel încât intervenţia terapeutică să fieă cât mai eficientă şi să facă posibilă prezenţa la timp a copilului la psihoterapie. De asemenea, este indicat ca starea de odihnă a copilului să fie una adecvată, astfel încât procesul terapeutic să nu fie împiedicat.