Psiholog copii

Evaluarea copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) în vederea încadrării în grad de handicap

Evaluarea abilităților cognitive și a dificultăților de învățare la copil

Evaluarea tulburărilor din spectrul autist și/sau întârzierilor în dezvoltare la copil

Evaluarea hiperactivității cu deficit de atenție și/sau tulburărilor de comportament la copil