Psiholog Bucuresti

EVALUARE NEUROPSIHOLOGICĂ ȘI A NIVELULUI DE DEZVOLTARE

Bateria de Evaluare Neuro-Psihologică pentru Copii (3-12 ani), versiunea originală NEPSY

DDST II Denver Developmental Screening Test – Sistemul de evaluare a comportamentului copilului

 

EVALUAREA INTELIGENȚEI ȘI A APTITUDINILOR COGNITIVE

WISC IV – Testul de Inteligență pentru Copii Wechsler, ediția a IV-a

Matricile Progresive Raven Color

WCST – Wisconsin Card Sorting Test

KOHS – Testul Kohs al cuburilor

BVRT – Benton Visual Retention Test

BML – Bateria memoriei de lucru

 

EVALUAREA COMPORTAMENTULUI

BASC-2 Behavior Assessment System for Children – 2

 

EVALUAREA TULBURĂRILOR DE DEZVOLTARE

Conners 3 – Scalele de Evaluare Conners, editia a 3-a

PEP 3 – Profilul psihoeducational: Evaluarea individualizata psihoeducationala TEACCH

ASRS – Autism Spectrum Rating Scales

 

EVALUAREA CLINICĂ A COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

MASC Multidimensional Anxiety Scale for Children

CDI – Inventarul de Depresie pentru Copii

MACI – Millon Adolescent Clinical Inventory

PACI – Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory

CAT – Testul Apercepției pentru Copii

 

EVALUAREA CLINICĂ A ADULTULUI

MCMI-III – Millon Clinical Multiaxial Inventory – III

MMSE-2 – Mini-Mental State Examination, Second Edition

Testul Rorschach

 

CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI ORIENTARE VOCAȚIONALĂ

Platforma de Informare, Consiliere si Planificarea Carierei – CCPIntranet – Cognitrom Career Planner

LSI – Inventarul Stilurilor de Învățare