Psihoterapia focalizată pe emoții, cunoscută inițial sub sintagma de psihoterapia procesual-experiențială, este o formă modernă de psihoterapie experiențială care are ca scop sprijinirea clienților pentru a-și dezvolta inteligența emoțională, pentru ca aceștia să poată face față mai bine problemelor existențiale și a trăi într-o mai bună armonie cu ei înșiși și cu alți oameni. Definiția este dată de autorii modelului psihoterapeutic, Leslie Greenberg și Robert Elliott. (Greenberg, 2002)
Psihoterapia centrată pe emoții este o formă de psihoterapie experiențialist-umanistă validată empiric. Ea integrează idei din psihoterapia centrată pe client, gestaltterapie și psihoterapia existențială, adaptate însă la gândirea psihologică contemporană. Modelul terapeutic are la bază 35 de ani de cercetare de un înalt nivel științific.
În psihoterapia centrată pe emoții, autorii modelului au integrat perspectiva umanistă clasică asupra naturii umane, disfuncției și creșterii, cu teoriile contemporane asupra emoției și perspectiva filosofică cunoscută sub denumirea de constructivism dialectic. Dintre teoriile contemporane asupra emoției, cel mai mult i-au influențat pe cei doi autori ideile promovate de Richard Lazarus în teoria cognitiv-motivațional-relațională a emoției.
Greenberg și Elliott clasifică abordarea lor ca fiind o psihoterapie ”neo-umanistă”. (Elliott, 2004) În psihoterapia centrată pe emoții experiențierea joacă un loc central, oamenii sunt mai mult decât suma părților lor, aceștia sunt capabili de auto-determinare, au o tendință naturală spre creștere, iar terapeutul trebuie să fie autentic și prezent în relația cu clientul său.
Teorie funcționării în psihoterapia focalizată pe emoții. Emoțiile sunt văzute ca surse de bază ale experienței noastre, ele furnizând informații, tendințe spre acțiune și motivație. Emoția este un fenomen complex care cuprinde mai multe componente. Cu toții avem tendințe de acțiune emoțională de bază, înnăscute, dar odată cu dezvoltarea noastră acestea devin mult mai complexe. Experiența emoțională trăită devine rapid produsul unei sinteze complexe a multor procese, deoarece procesele biologice de bază sunt rapid completate cu procese cognitive, ale memoriei, ale motivației și comportamentale.
Procesul terapeutic în psihoterapia focalizată pe emoții. În contextul relației terapeutice bazate pe conectare empatică (empathically attuned relationship) noi ajutăm clientul să fie atent la experiența emoțională simțită corporal, să conecteze cogniția cu emoția, și să se lase ghidat de tendințele de acțiune orientate spre scop și de nevoile care stau la baza emoției.